Kimowie: Rodzinna dyktatura

Specjaliści omówią motywy działania Kim Dzong Una, który objął rządy w grudniu 2011 roku. Północnokoreański dyktator podejmuje starania, aby ocalić swoje państwo przed upadkiem. Jednocześnie nie zamierza zmienić sposobu sprawowania władzy. Wciąż sprawuje absolutną kontrolę nad narodem, prowadząc bezwzględną politykę wewnętrzną.