Hubal

23 września 1939 roku. Dowódca 110. pułku ułanów rozwiązuje oddział. Major Henryk Dobrzański (Ryszard Filipski) protestuje i przejmuje dowództwo. Ze 180 ludźmi rusza na pomoc Warszawie. Po kapitulacji stolicy, do której nie zdążył dotrzeć, nie składa broni i postanawia przebić się z oddziałem na Węgry. Wkrótce podejmuje jednak decyzję o pozostaniu w kraju. Organizuje ochotniczy Oddział Wydzielony Wojska Polskiego i jako "Hubal" rozpoczyna walkę partyzancką. Realistyczna i wierna faktom rekonstrukcja historii majora Dobrzańskiego.