Hitler i narkotyki

Twórcy przyglądają się finansowanemu przez państwo w czasach Hitlera procederowi używania narkotyków. W III Rzeszy używki były niezwykle rozpowszechnione, co prowadziło do przerażających skutków.