Grecki reżim

Autorzy przypomną wydarzenia, które doprowadziły do tego, że w Grecji w latach 1967-1974 władzę sprawowała junta czarnych pułkowników. Dyktatura wojskowa była wyrazem głębokiego podziału społeczeństwa. Stan ten trwał do wybuchu wojny domowej.