ExoMars: misja niemożliwa

W 2022 roku misja ExoMars została definitywnie zakończona. Podczas trwających 20 lat prac nad ambitnym projektem jego twórcy zmagali się z różnymi niepowodzeniami technologicznymi, a także licznymi kryzysami gospodarczymi i politycznymi. Dzięki bezprecedensowemu dostępowi do materiałów źródłowych oraz rozmowom z badaczami z 20 krajów, którzy pracowali nad projektem, przeanalizujemy jak to się stało, że ostatecznie nie udało nam się spełnić marzenia o znalezieniu życia na Marsie.