Dzikie wyspy Europy

W głębi Atlantyku, wzdłuż starożytnych szczytów Azorów, dochodzi do powolnego formowania się nowych wysp. Niektóre z tych tworów ledwie wystają ponad powierzchnię wody. Na lądzie sporą część obszaru pokrywa gęsta zieleń, wśród której górują wysokie wulkany. Krajobraz przywodzi na myśl śpiącego smoka, zaś para wydobywająca się ze źródeł termalnych i jaskiń utworzonych przez gorące strumienie lawy - to jego oddech. Na tak mało przyjaznym terenie, na długo przed przybyciem człowieka, dżungla rozrosła się dzięki ptakom, które przybywały tu z Ameryki i Europy, przynosząc nasiona różnych gatunków roślin. Dla burzyków woda otaczające wyspę jest idealnym źródłem pożywienia, więc wybrały Azory na miejsce rozrodu. Z kolei ziarno, z którego wyrosło największe drzewo, przyniósł gołąb. Zwierzęta te można nazwać założycielami wysp. Jednak najpopularniejszymi stworzeniami zamieszkującymi to miejsce są pająki.