Dzikie maluchy z amerykańskich parków narodowych

Parki narodowe zapewniają zwierzętom jak najlepsze warunki do życia i rozwoju. Nawet tam jednak odchowanie potomstwa stanowi wyzwanie. Większość potomstwa zwierząt nie dożywa pierwszego roku.