Dzikie gody

Na afrykańskich równinach zbliża się czas godów. Uwodziciele z królestwa zwierząt stroszą piórka, prężą muskuły i puszą się, by zdobyć wybranki w celach prokreacyjnych. Muszą bowiem przekazać swoje geny potomstwu. Tylko tak zachowają ciągłość gatunkową. Często między samcami dochodzi do ostrej rywalizacji. Autorzy serii przybliżają widzom ich tajemnicze, niekiedy wręcz zaskakujące, zwyczaje godowe.