Dyktator

Aladeen sprawuje autorytarne rządy w państwie na Bliskim Wschodzie. Przybywa do Nowego Jorku, by wygłosić mowę na szczycie ONZ. Zostaje porwany i pozbawiony największego atrybutu władzy - brody.