Dante 01

Odległa przyszłość. Dante 01 jest pilnie strzeżonym kosmicznym więzieniem. Tutaj są przetrzymywani psychicznie chorzy skazańcy. Pewnego dnia trafia tu nowy osadzony, Saint-Georges. Jest on jedyną osobą, która ocalała po spotkaniu z obcymi. Zachowanie mężczyzny znacznie odbiega od powszechnie przyjętych norm. Kontrolę nad jego umysłem sprawuje bowiem wewnętrzny demon. Z czasem zaczyna on również oddziaływać na innych więźniów. Sytuacja w zakładzie zamkniętym powoli wymyka się spod kontroli strażników. Grupa osadzonych mężczyzn wszczyna bunt. Na czele wszystkich skazańców staje demoniczny Cezar.