Czarne Pantery II wojny światowej

Historia pierwszej afroamerykańskiej jednostki pancernej walczącej podczas II wojny światowej. Był to 761 Batalion Pancerny, znany jako Czarne Pantery. Przynależący do niego żołnierze walczyli z nazistami na pierwszej linii frontu i z dyskryminacją we własnym kraju, gdzie nadal obowiązywały tzw. prawa Jima Crowa. Żołnierze 761 batalionu odpowiadali wyłącznie przed białymi generałami, a ich szkolenie wojskowe przebiegało w warunkach segregacji rasowej. Często okazywało się, że niemieccy jeńcy wojenni mieli większe prawa niż oni. W dokumencie przedstawiono rekonstrukcje wydarzeń, wywiady z weteranami i ich rodzinami, dzięki czemu widzowie poznają mało znaną część historii światowej.