Bogowie Egiptu

Żądny zemsty władca ciemności Set podstępem obejmuje rządy w Egipcie. Zabija faraona, oślepia swojego bratanka, szlachetnego boga nieba Horusa, który miał odziedziczyć tron po ojcu, i zmienia poddanych w niewolników. Pod jego rządami opływający w dostatek kraj pogrąża w chaosie, przemocy i biedzie. Niewielka grupa odważnych rebeliantów postanawia sprzeciwić się bezwzględnemu tyranowi. Buntownikom przewodzi złodziejaszek Bek. Niepokorny chłopak decyduje się zawrzeć układ z okaleczonym i skazanym na wygnanie Horusem. Zgadza się mu pomóc, jeśli przywróci on do życia jego ukochaną. Przy wsparciu Ra - pana Słońca i ładu we wszechświecie - oraz innych wpływowych sojuszników zamierza stawić czoło panoszącemu się w państwie złu.