Bliskie spotkania trzeciego stopnia

Roy Neary (Richard Dreyfuss), pracownik elektrowni, bada przyczyny zakłóceń energetycznych. Wkrótce na niebie pojawia się statek kosmiczny. Odtąd spotkanie z przybyszami z obcej planety staje się jego obsesją. Roy wierzy, że do kontaktu z kosmitami dojdzie u stóp góry Devils Tower niedaleko miejscowości Hulett w stanie Wyoming, której wizja go prześladuje. Wkrótce okazuje się, że nie jest jedynym wybrańcem. Z czasem odkrywa, że w sprawę zamieszane jest wojsko. Royowi udaje się przedostać do ściśle strzeżonej strefy, gdzie ma dojść do spotkania z obcymi. Ci spośród wielu kandydatów wybierają Roya jako swojego gościa i zabierają go na pokład statku.