Asteroida: Wielkie uderzenie

Naukowiec ryzykuje własne życie, aby nie dopuścić do zderzenia planety ze zbliżającą się asteroidą.