Anne Frank: Tragiczna historia

Drobiazgowo odtworzone losy silnej, niezależnej dziewczynki, której pamiętniki stały się ważnym źródłem dla historyków badających Holokaust.