Zagadki rodziny Hunterów

Policja zabiera Erika na komisariat. Daniel usiłuje dowiedzieć się, jakie dowody zostały zebrane w tej sprawie. Max kontaktuje się ze swoimi biologicznymi rodzicami. Funkcjonariusze policji chcą przeszukać dom Hunterów.