Zagadki rodziny Hunterów

Hunterowie otrzymują przesyłkę z kryptekstem. Erik nie pozwala im jednak zajrzeć do środka. Max dowiaduje się czegoś o swoich rodzicach. Erikowi zostaje postawiony zarzut kradzieży dzieła sztuki.