Wróżkowie chrzestni

Foop zostaje antywróżkowym chrzestnym Vicky. Wspólnie terroryzują małych mieszkańców Mrokowa. Ponadto zamierzają zniszczyć wróżków, aby nikt nie mógł ich powstrzymać.