Wróżkowie chrzestni

Rodzice Timmy'ego poznają prawdę o wróżkach. Nie mogą jednak dopuścić, aby dowiedział się o nich Jorgen. Ich syn może bowiem stracić wróżków na zawsze.