Wróżkowie chrzestni

Zajęci opieką nad małym Pufem Cosmo i Wanda zaniedbują Timmy'ego.