Wróżkowie chrzestni

Wrogowie Timmy'ego łączą siły, aby przeprowadzić zmasowany atak jako Liga Elit Bitnych i Ekstra Gniewnych Idoli.