Wróżkowie chrzestni

Tata Timmy'ego zmienia pokój syna w centrum nadzoru. Próbuje dowieść, że jego sąsiad Górecki wcale nie jest taki sympatyczny, na jakiego wygląda, i ma niecne zamiary.