Wróżkowie chrzestni

Ojciec zawiera umowę z Krakerem. W efekcie ten drugi zostaje najlepszym przyjacielem Góreckiego. Timmy doprowadza do powstania pięciu tysięcy swoich kopii. Klony porywają Cosmo i Wandę.