Wróżkowie chrzestni

Foop, największy wróg Poofa, powraca. Timmy pomaga bratu chrzestnemu stawić mu czoła.