Wróżkowie chrzestni

Poof i Foop rywalizują o względy Złotki Blaskowicz, nowej uczennicy szkoły Mocstawowej. Polem ich walki będzie przedstawienie "Wesoły dzień Pana Ciastka".