Wielkodomscy

Ludwisiowi nie podoba się pomysł urządzenia wieczoru filmowego w jego domu. Rozalka uczy niezadowolonego gospodarza odporności na stres.