Wielkodomscy

Po spotkaniu z El Falconem marzenia Karola legły w gruzach. W tej sytuacji Bobby decyduje się działać w pojedynkę i samodzielnie przyjąć tę rolę.