Wielkodomscy

Tym razem domownicy świętują ślub Paco. Muszą jednak odszukać las arras, które zgubił Papug.