Wielkodomscy

Podczas wizyty w ogrodzie zoologicznym Karol odłącza się od krewnych, by odnaleźć warana z Komodo, wabiącego się Bazyl. Po pewnym czasie gubi drogę.