Wielkodomscy

Robert obawia się rozwiązywania testów. Rodzina próbuje mu pomóc przezwyciężyć ten lęk. Niebawem Wielkodomscy idą do zoo. Karol oddala się w poszukiwaniu Bazyla, warana z Komodo. Uświadamia sobie, że nie może znaleźć drogi powrotnej do swoich bliskich.