Wielkodomscy

Krewni znajdują mapę prowadzącą do miejsca ukrycia skarbu Pancho Villi. Próbują go odszukać.