Wielkodomscy

Kiedy w szkole Rozalki zwalnia się etat nauczyciela wychowania fizycznego, dziewczynka i jej przyjaciele pomagają Kernickiej zdobyć tę posadę.