Wielkodomscy

Róża słyszy przepowiednię Ernesta Estrelli, że Maria i Artur mogą do siebie wrócić. Zastanawia się, czy w tych sugestiach jest ziarno prawdy.