Wielkodomscy

Dzieci starają się pobić lokalny rekord w nocowaniu na cmentarzu. Tymczasem Wielkodomskich dręczy nawiedzony kurczak.