Wielkodomscy

Rozalka i Iga mają problem z wyborem zajęć pozalekcyjnych. Żadne z dostępnych fakultetów nie podobają się dziewczynkom.