Wielkodomscy

Gdy Adela traci ząbek, słucha opowieści Karola i Roberta o El Raton, latynoamerykańskiej wróżce zębuszce.