Wielkodomscy

Paweł pomaga Kajtkowi w treningu do Turnieju Żonglerów Szyldów. Gdy Adela traci ząbek, słucha opowieści Karola i Roberta o El Raton, latynoamerykańskiej wróżce zębuszce.