Wielkodomscy

Abuela uczy Rozalkę, jak trudno zdobyć składniki potrzebne do przyrządzenia obiadu. Dzieciaki próbują znaleźć nowe, idealne lokum dla Wacława.