Wielkodomscy

Tia Fredzia ma bliski termin na wykończenie obrazu. W obliczu braku weny próbuje wykorzystać dzieła Lala jako własne.