Wielkodomscy

Iga i Hala biorą w Konkursie Robotyki w Jeziorach Wielkich. Tia Fredzia podejmuje kontrowersyjną decyzję, by wykorzystać obrazy Lala jako własne.