Wielkodomscy

Podczas pobytu na mieście Sanczo wpada w kłopoty. Papug pomaga mu zostać modelowym zwierzątkiem.