Wielkodomscy

Chismoso Hektor wciąż plotkuje z mieszkańcami miasta. Rodzina próbuje ukrócić jego gadulstwo.