Wielkodomscy

Tia Fredzia zaprasza Karolinę na dzień w spa. Obie mają nadzieję, że miło spędzą czas. Nie jest jednak pewne, czy wytrzymają aż tyle czasu bez telefonów.