Wielkodomscy

Opowieść o niezależnej, dzielnej jedenastolatce Rozalce i jej dużej wielopokoleniowej meksykańsko-amerykańskiej rodzinie.