Wielkodomscy

Po nieudanej rywalizacji Rozalka boi się wskoczyć na deskorolkę. Potężny artefakt, przeniesiony do Muzeum Narodowego Meksyku, sprowadza na Wielkodomskich poważne kłopoty.