Wielkodomscy

Rozalka dowiaduje się, że jej Tio Krzychu był znanym skaterem. Nalega, by udzielił jej lekcji i nauczył nowych sztuczek.