Transformers - Iskra Ziemi

Robby i Mo Malto powoduje narodziny ziemskich Transformersów zwanych Terranami. Rodzeństwo postanawia ich wspierać, a Terranie odkrywają swoje cybertroniańskie korzenie i pomagają chronić Ziemię.