SpongeBob Kanciastoporty

Skalmar uważa, że Pan Krab wykorzystuje pracowników. Przekonuje Sponge'a, by rozpoczęli strajk. Bikini Dolne jest terroryzowane przez wielkiego robala. Kanciastoporty bardzo się go boi, lecz będzie musiał zmierzyć się ze swoich strachem.