SpongeBob Kanciastoporty

Bikini Dolne zostaje zamieszkane przez same roboty. Pan Krab wiesza w swojej restauracji nawiedzony automat telefoniczny. Dziadek Patryka odbywa podróż w czasie.