SpongeBob Kanciastoporty

Sponge staje się najbogatszym mieszkańcem Bikini Dolnego. Nagle wszyscy mieszkańcy zaczynają zabiegać o jego względy. Skalmar stara się o pozycję solisty w lokalnym chórze. Bez względu na wszystko nie może spóźnić się na przesłuchanie.